Raad van bestuur

Nieuwe aandeelhoudersstructuur IZI wonen na fusie 28/5/2019

Uitsplitsing aandelen

In het kader van de fusie tussen maatschappij werd beslist het aantal mandaten binnen de raad van bestuur van de nieuwe fusiemaatschappij te reduceren. Tevens diende IZI wonen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van vermindering van het aantal mandaten (cfr. de grootte van de maatschappij) en de genderdiversiteit.

art. 40 15° Vlaamse Wooncode stelt : De vennootschap stelt een raad van bestuur aan met ten minste een derde van de aangestelde leden van een ander geslacht.

Uiterlijk op de algemene vergadering in het voorjaar 2019 diende er dus een genderdiverse raad van bestuur samengesteld zijn. IZI wonen stelde zich bij de fusie metéén conform de geldende wetgeving en leverde een afgeslankte raad van bestuur op met 9 personen die gender gewijs werd samengesteld met 5 mannen en 4 vrouwen. Deze raad van bestuur kwam voor een eerste maal bijeen op dinsdag 11/6/2019.

Raad van bestuur

*lid van het directiecomité

Directie