Sinds midden 2019 is IZI wonen uit de startblokken geschoten

Na een jarenlange voorbereiding op niveau van de respectieve raden van bestuur besloten de buitengewone algemene vergaderingen van de Izegemse bouwmaatschappij en De Mandelbeek eind mei 2019 tot fusie tussen beide maatschappijen. Dit was metéén de start voor heel wat veranderingen en verbeteringen. Maar het was ook het moment om de krachten te bundelen en de ambities te herdefiniëren.Een nieuwe, afgeslankte en genderdiverse raad van bestuur werd geïnstalleerd waarbij iedere gemeente vertegenwoordigd bleef. De interne organisatiestructuur werd op punt gesteld waarbij de taken werden verdeeld binnen een nieuw organigram met verschillende clusters en een ondersteunende dienst. Nu en in de toekomst wil de nieuwe fusiemaatschappij een toonaangevende speler zijn in het aanbieden van sociale woningen van een goede kwaliteit in de ruime regio. Naast een ambitieus programma voor nieuwbouw wil de maatschappij ook verder inzetten om het bestaande patrimonium kwalitatiever en energiezuiniger te maken. De stem van de huurder, kandidaat huurder en koper zijn in dit verhaal ook belangrijk. Alsook werd dit fusiemoment aangewend om de communicatie met hen te verbeteren. Met een nieuwe en eenvoudige naam ‘IZI wonen’ kwam ook een nieuwe huisstijl. Zo waaide er opnieuw een frisse wind. Een gloednieuwe look en feel die de maatschappij ook voor hun jaarverslag wilde : helder, overzichtelijk en easy to use. Wij hopen dat het u bevalt en wensen iedereen alvast veel leesplezier!