Organisatie

Nieuwe organisatiestructuur

Naast de juridische en boekhoudkundige fusie in de eerste helft van 2019 diende de manier van werken ook te worden toegeleid naar in 1 goed werkend organisatie. De twee maatschappijen waren immers elk zelfstandig werkende maatschappijen met een eigen structuur, met eigen processen en bedrijfsculturen. Hiervoor werd er door de besturen van beide SHMs beslist om een externe consulting firma aan te stellen om IZI wonen hierin te begeleiden. Dit is CC consult geworden; een consulting bureau met heel wat ervaring bij andere SHMs en overheid gerelateerde instanties. Hierbij werd eerst de huidige manier van werken van de beide maatschappijen in beeld gebracht (met + en - ) (de situatie zoals ze is (AS IS)). Daarnaast werd er tevens de organisatie geschetst naar dewelke IZI wonen zou willen evolueren (TO BE). Hierbij werd er door het bureau tevens een traject uitgetekend om te transformeren van de ene naar de andere organisatiestructuur. De personeelsleden werden in dit traject ook gehoord en konden hun inbreng doen in wat hun taakinhoud zou zijn in de nieuwe maatschappij. Dit proces resulteerde uiteindelijk in volgende nieuwe structuur met twee clusters en een ondersteunende dienst en waarin alle personeelsleden een plaats kregen volgens hun kwaliteiten en interesses. De uitwerking van het veranderingstraject met de beide clusters werd in de tweede helft van 2019 in de praktijk gebracht. Ook werd de werking van beide SHMs in de tweede helft van 2019 op 1 informaticaplatform gebracht dat toegankelijk was vanuit de beide bestaande kantoren. Het samen plaatsen van de personeelsleden per clusters werd dan begin 2020 gerealiseerd. Qua locatie opereren beide clusters momenteel nog vanuit de beide bestaande kantoren te Ingelmunster en Izegem. Doel is uiteindelijk naar 1 centraal gelegen locatie te kunnen verhuizen waar alle medewerkers samen worden gebracht. Een zoektocht naar een geschikte locatie werd alvast ingezet.

Overzicht Medewerkers

Het IZI wonen team bestond eind 2019 uit 12 medewerkers:

Peter De Clerck

Directeur klanten

Johan Denolf

Directeur Patrimonium

Nicole Vandenabeele

Boekhoudkundig medewerkster

Frederik Legein

Financieel medewerker

Antoon Vandenberghe

Technisch medewerker

Wim Coucke

Projectmedewerker bouw (vanaf 1/2/2019)

Sabine Baert

Medewerkster klanten

Barbara Lievens

Administratieve medewerkster

Fien D’Huyvetter

Sociale medewerkster

Soetkin Verlinde

Poetsvrouw

Hilde Verhaeghe

Poetsvrouw

Melissa Verledens

Poetsvrouw

"Begin 2019 werd dit team versterkt met 1 extra medewerker. Dit gezien de stijgende vraag van besturen om meer te kunnen inzetten op de realisatie van bijkomende bouwprojecten."

Hierdoor werd Wim Coucke vanaf 1/2/2019 aangeworven als projectmedewerker bouw.