Raad van bestuur

Nieuwe aandeelhouders­structuur IZI wonen 31.12.2020

Uitsplitsing aandelen

In het kader van de fusie werd beslist om het aantal mandaten binnen de raad van bestuur van de nieuwe fusiemaatschappij te reduceren. IZI wonen moest ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de vermindering van het aantal mandaten (cfr. de grootte van de maatschappij) en de genderdiversiteit.

Art. 40 15° van de Vlaamse Wooncode stelt: De vennootschap stelt een raad van bestuur aan met ten minste een derde van de aangestelde leden van een ander geslacht.

Conform de geldende wetgeving heeft IZI wonen nu een afgeslankte raad van bestuur bestaande uit 5 mannen en 4 vrouwen, die voor het eerst samenkwam op 11 juni 2019.

In 2020 vonden 16 zittingen plaats van het directiecomité en 10 zittingen van de raad van bestuur.

Raad van bestuur

*lid van het directiecomité

Directie