Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst

Na alle veranderingen in fusiejaar 2019, had ook 2020 heel wat uitdagingen in petto voor IZI wonen.

We stelden de interne organisatiestructuur verder op punt: we brachten de leden van de teams samen op één locatie en bundelden de taken. Informatica-technisch werden beide vestigingen eengemaakt. Het personeel kreeg de kans om de werking te evalueren 1 jaar na de fusie. In 2020 zetten we ook de zoektocht naar een gezamenlijk kantoor voor alle medewerkers verder.

Binnen de ambitie om een toonaangevende speler te zijn in het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen in de ruime regio, werden tal van nieuwe en renovatieprojecten verdergezet of aangevangen.

2020 was natuurlijk ook het jaar van corona en ook wij moesten onze werking aanpassen om aan de opgelegde maatregelen te voldoen. Voor het eerst werd telewerk een vast gegeven in onze maat­schappij.

De ambities uit de beleidsnota van de minister van wonen werden in 2020 duidelijker en zullen leiden tot grote veranderingen in de sector: het ontstaan van woonmaatschappijen met nog slechts 1 speler per gemeente en het samengaan met de SVK’s met aaneengesloten werkingsgebieden en dit binnen de regiogrenzen. Een aantal zaken zijn op dit moment nog niet helemaal duidelijk en moeten nog uitgeklaard worden.

Het beloven in elk geval boeiende tijden te worden waarin IZI wonen zich constructief wil opstellen bij de vorming van de woonmaatschappijen.

Wij kijken alvast hoopvol naar de toekomst en wensen iedereen veel leesplezier!