Organisatie

“We optimaliseerden onze werking door alle gelijksoortige taken op 1 locatie te bundelen.”

Verdere evolutie organisatiestructuur

In 2020 werd er verdergewerkt aan de structuur met de 2 clusters en een ondersteunende dienst waarin alle personeelsleden een plaats krijgen volgens kwaliteiten en interesses.

De werking van beide SHM’s werd in de tweede helft van 2019 al op 1 informaticaplatform gebracht dat toegankelijk was vanuit de beide bestaande kantoren. Het eenmaken van de belangrijkste softwarepakketten (Sociopack en Fiad) kon pas doorgaan begin 2020. Zo werd een belangrijke stap gezet in de operationele werking van IZI wonen over de werkplekken heen.

Een switch van de medewerkers naar 1 cluster per locatie (cluster patrimonium in Izegem en cluster klanten + ondersteuning in Ingelmunster) kreeg zijn ingang vanaf 1 januari 2020. We optimaliseerden de werking door alle gelijksoortige taken op 1 locatie te bundelen.

2020 was echter ook het jaar van corona en dit had invloed op onze werking. We moesten ons aanpassen aan de regels: openingsuren werden aangepast en bezoek werd enkel nog mogelijk op afspraak. Vergaderen kon niet meer fysiek doorgaan. Bezoeken bij huurders waren een tijd niet meer mogelijk en daarna beperkt tot een minimum. Werven vielen stil en werfvergaderingen gingen nog maar zelden ter plaatse door. Overal moesten we beschermingsmiddelen voorzien. Voor alle medewerkers werd het digitaal online werken via TEAMS uitgerold: thuiswerk werd ook bij IZI wonen een nieuw vast gegeven.

Midden 2020 werd een tweede ronde ingezet met CC consult om het reeds afgelegde fusietraject 1 jaar na fusiedatum te evalueren. Alle medewerkers werden nogmaals bevraagd en de resultaten werden teruggekoppeld naar het Directiecomité en de Raad van Bestuur van IZI wonen.

In 2020 ging ook de zoektocht naar één gezamenlijke werkplek verder. De architectuuropdracht leverde verschillende goede ontwerpen op voor enkele locaties op de as Izegem-Ingelmunster. Het traject dat Vlaanderen heeft met de woonmaatschappijen doorkruiste deze plannen echter en uiteindelijk werden hierdoor onze eigen bouwplannen on hold gezet.

Gezien de ingrijpende te voorziene veranderingen in het woonlandschap, besliste de Raad van Bestuur om voor een huuroptie van gezamenlijke kantoorruimte te gaan. Dit huurverhaal werd inmiddels verder uitgewerkt.

Benieuwd naar de ontwerpen van de architectuuropdracht? Bekijk ze hier!

Overzicht Medewerkers

Het IZI wonen team bestond eind 2020 uit 13 medewerkers

Peter De Clerck

Directeur klanten

Johan Denolf

Directeur Patrimonium

Nicole Vandenabeele

Boekhoudkundig medewerkster

Frederik Legein

Financieel medewerker

Antoon Vandenberghe

Technisch medewerker

Wim Coucke

Projectmedewerker bouw

Sabine Baert

Medewerkster klanten

Marjan Desmet

Medewerkster klanten (in dienst sinds 1.10.2020)

Barbara Lievens

Administratieve medewerkster

Fien D’Huyvetter

Sociaal medewerkster

Soetkin Verlinde

Poetsvrouw

Hilde Verhaeghe

Poetsvrouw

Melissa Verledens

Poetsvrouw

Eind 2019 werd het team al versterkt met 1 extra medewerkster op Interimbasis. Dit gezien het vele werk bij de klantencluster m.b.t. inschrijvingen en toewijzingen.

Om de structurele nood aan een extra medewerker in te lossen, werd Marjan Desmet in vast dienstverband aangeworven door IZI wonen. Marjan startte als 'medewerkster klanten' op 1 oktober 2020.